NBA NBA 美国职业篮球联赛
意甲 2023-09-27 21:00:59
国际米兰
0 - 0
萨索洛
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-05-12 意女甲直播 国际米兰女足 2:4 萨索洛女足
2024-05-09 意女U19直播 国际米兰女足U19 0:1 萨索洛女足U19
2024-05-05 意甲直播 萨索洛 1:0 国际米兰
2024-04-13 意女甲直播 萨索洛女足 2:1 国际米兰女足
2024-04-13 意青联甲直播 萨索洛青年队 0:3 国际米兰青年队
2024-01-14 意女甲直播 国际米兰女足 0:1 萨索洛女足
2024-01-13 意女甲直播 国际米兰女足 0:0 萨索洛女足
2023-10-21 意青联甲直播 国际米兰青年队 4:0 萨索洛青年队
2023-10-08 意女甲直播 萨索洛女足 0:0 国际米兰女足
2023-09-27 意甲直播 国际米兰 0:0 萨索洛

国际米兰队近期战绩

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-05-27 意甲 维罗纳 0:0 国际米兰
2024-05-20 意甲 国际米兰 1:1 拉齐奥
2024-05-18 意青联甲 国际米兰青年队 0:0 亚特兰大青年队
2024-05-12 意女甲 国际米兰女足 2:4 萨索洛女足
2024-05-11 意青联甲 拉齐奥青年队 4:3 国际米兰青年队
2024-05-11 意甲 弗洛西诺内 0:5 国际米兰
2024-05-09 意女U19 国际米兰女足U19 0:1 萨索洛女足U19
2024-05-05 意甲 萨索洛 1:0 国际米兰
2024-05-05 意女甲 雷斯罗马女足 4:3 国际米兰女足
2024-05-04 意青联甲 国际米兰青年队 3:3 维罗纳青年队
2024-05-01 意女甲 国际米兰女足 2:2 佛罗伦萨女足
2024-04-28 国际米兰意甲 国际米兰 0:0 意甲
2024-04-28 意甲 国际米兰 2:0 都灵
2024-04-27 意女甲 尤文图斯女足 0:2 国际米兰女足
2024-04-27 意青联甲 佛罗伦萨青年队 1:2 国际米兰青年队
2024-04-23 意甲 AC米兰 1:2 国际米兰
2024-04-20 意青联甲 国际米兰青年队 3:0 卡利亚里青年队
2024-04-16 国际友谊赛 国际米兰U17 0:0 澳大利亚U16
2024-04-15 意甲 国际米兰 2:2 卡利亚里
2024-04-13 意女甲 萨索洛女足 2:1 国际米兰女足

萨索洛队近期战绩

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2024-05-27 意甲 拉齐奥 0:0 萨索洛
2024-05-25 意青联附加赛1 亚特兰大青年队 0:1 萨索洛青年队
2024-05-19 意甲 萨索洛 0:2 卡利亚里
2024-05-19 意青联甲 热拿亚青年队 2:4 萨索洛青年队
2024-05-18 意女甲 萨索洛女足 0:0 尤文图斯女足
2024-05-12 意甲 热那亚 2:1 萨索洛
2024-05-12 意女甲 国际米兰女足 2:4 萨索洛女足
2024-05-12 意青联甲 萨索洛青年队 3:1 佛罗伦萨青年队
2024-05-09 意女U19 国际米兰女足U19 0:1 萨索洛女足U19
2024-05-06 意青联甲 恩波利青年队 3:1 萨索洛青年队
2024-05-05 意甲 萨索洛 1:0 国际米兰
2024-05-04 意青联甲 恩波利青年队 0:0 萨索洛青年队
2024-05-01 意女甲 萨索洛女足 5:6 雷斯罗马女足
2024-04-29 意甲 佛罗伦萨 5:1 萨索洛
2024-04-28 意女甲 佛罗伦萨女足 4:4 萨索洛女足
2024-04-27 意青联甲 萨索洛青年队 3:2 博洛尼亚青年队
2024-04-21 意甲 萨索洛 0:3 莱切
2024-04-20 意青联甲 罗马青年队 4:0 萨索洛青年队
2024-04-20 意女甲 尤文图斯女足 2:1 萨索洛女足
2024-04-14 意甲 萨索洛 3:3 AC米兰