NBA NBA 美国职业篮球联赛
萨尔超 2023-11-23 10:00:00
亚古雷
1 - 1
CD法斯
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-11-23 萨尔超直播 亚古雷 1 :1 CD法斯
2023-11-20 萨尔超直播 亚古雷 0:0 CD法斯
2023-09-25 萨尔后备直播 CD法斯后备队 0:0 亚古雷后备队
2023-09-24 萨尔超直播 CD法斯 0:0 亚古雷

亚古雷队近期战绩

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-01 萨尔超 梅塔帕 0:0 亚古雷
2023-11-27 萨尔超 路斯天使 2:0 亚古雷
2023-11-23 萨尔超 亚古雷 1 :1 CD法斯
2023-11-20 萨尔超 亚古雷 0:0 CD法斯
2023-11-16 萨尔超 阿利安萨圣萨尔瓦多 0 :1 亚古雷
2023-11-06 萨尔超 梅塔帕 0:0 亚古雷
2023-11-05 萨尔超 梅塔帕 2:0 亚古雷
2023-11-03 萨尔超 旧金山富尔特 0:0 亚古雷
2023-11-02 萨尔超 旧金山富尔特 0:0 亚古雷
2023-10-30 萨尔超 亚古雷 1 :0 利梅诺
2023-10-23 萨尔超 慕尼斯帕尔 1 :2 亚古雷
2023-10-19 萨尔超 亚古雷 4 :0 萨卡特科卢卡
2023-10-16 萨尔超 CD德拉贡 2:2 亚古雷
2023-10-09 萨尔超 亚古雷 2:2 圣塔特卡拉
2023-10-09 萨尔后备 亚古雷后备队 3:1 圣塔特卡拉后备队
2023-10-09 萨尔女联 亚古雷女足 0:0 旧金山堡女足
2023-10-02 萨尔超 亚古雷 0:0 路斯天使
2023-10-02 萨尔后备 亚古雷后备队 0:0 路斯天使后备队
2023-09-25 萨尔后备 CD法斯后备队 0:0 亚古雷后备队
2023-09-24 萨尔超 CD法斯 0:0 亚古雷

CD法斯队近期战绩

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-03 萨尔后备 CD法斯后备队 1 :0 圣塔特卡拉后备队
2023-11-27 萨尔超 CD法斯 1 :1 梅塔帕
2023-11-26 萨尔超 CD法斯 0:0 梅塔帕
2023-11-23 萨尔超 亚古雷 1 :1 CD法斯
2023-11-20 萨尔超 亚古雷 0:0 CD法斯
2023-11-17 萨尔超 CD法斯 3 :2 利梅诺
2023-11-05 萨尔超 CD法斯 2:0 萨卡特科卢卡
2023-11-03 萨尔超 CD德拉贡 0:0 CD法斯
2023-10-29 萨尔超 CD法斯 2 :1 圣塔特卡拉
2023-10-23 萨尔超 路斯天使 0:0 CD法斯
2023-10-20 萨尔超 CD法斯 0:0 旧金山富尔特
2023-10-15 萨尔超 CD法斯 0:0 阿利安萨圣萨尔瓦多
2023-10-09 萨尔女联 CD法斯女足 2:0 AD梅塔帕女足
2023-10-08 萨尔后备 乔科罗后备队 0:0 CD法斯后备队
2023-10-08 萨尔超 乔科罗FC 0:0 CD法斯
2023-10-01 萨尔超 梅塔帕 0:0 CD法斯
2023-09-30 萨尔后备 梅塔帕后备队 0:0 CD法斯后备队
2023-09-25 萨尔后备 CD法斯后备队 0:0 亚古雷后备队
2023-09-24 萨尔超 CD法斯 0:0 亚古雷
2023-09-21 萨尔超 利梅诺 0:0 CD法斯